Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledig aanbod van Eden Magazine en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Eden Magazine en de consument.

Abonnementen worden niet automatisch verlengd. Elk abonnement is goed voor 4 nummers. Herroepingsrecht is niet van toepassing op losse nummers en/of het abonnement.

Indien u uw exemplaar niet in goede staat heeft ontvangen dient u Eden Magazine hier meteen van op de hoogte te brengen via info@edenmagazine.be. U dient foto's door te sturen van het betreffende exemplaar ter bewijs. Eden Magazine stuurt u bij goede ontvangst meteen een nieuw exemplaar (indien voorradig) ter vervanging op. Indien het product niet meer voorradig is, storten wij de waarde van de bestelling die niet aan uw verwachting voldeed terug op uw rekening. U kan gevraagd worden om de beschadigde producten terug te sturen naar Eden Magazine.

De overeenkomst komt pas tot stand vanaf het moment dat de betaling volledig voldaan is. Bij het ontbreken van betaling dient Eden Magazine zijn verplichtingen niet na te komen.

    Eventuele klachten of opmerkingen kunt u sturen naar info@edenmagazine.be. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten meteen bij ontvangst van de geleverde goederen en/of diensten gemeld worden en dit uiterlijk binnen 24uur na ontvangst.

    De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Eventuele geschillen, die in het kader van deze overeenkomst rijzen, zullen worden beslecht door de bevoegde
    rechtbank te Antwerpen, België.

      Bekijk onze producten