Geranium

Onmisbare nieuwe cultivars voor de border

Vergeet de oude Geranium-cultivars die kort bloeien, uit elkaar vallen of woekeren. Er zijn volop fraaie nieuwe tuinvormen die veel beter presteren. 
Door een interessante vernieuwing van het sortiment ontstaan planten met grotere bloemen en een lange bloeiperiode, zonder terugknippen.Sprekende bloemkleuren staan bij het veredelen voorop. Deze ‘wevende’ vaste planten groeien mooi tussen andere borderplanten door en geven kleur tot in oktober.

 

Eden Magazine ontdekt met u de verschillende soorten en cultivars en geeft u praktische tips en adressen mee. 

Lees het volledige artikel in de nieuwste Eden Magazine!